CaliVita - leki naturalne antyoksydanty MLM naturalne witaminy Grupa krwi grupakrwi.eu CaliVita - naturalne witaminy
Preparaty Naturalne CaliVita
Jolanta Kaczan
ul. Paderewskiego 8/134
63-100 Śrem
tel.: 0608 138 935
j.kaczan@produkty-zdrowotne.pl
GG #11549137
Menadżer CaliVita pomoże Ci być zdrowym, rozwinąć biznes, osiągnąć sukces oraz poznać ciekawych ludzi.

Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II

CaliVita - Nowości Składniki preparatów CaliVita ® International są wyłącznie pochodzenia naturalnego. Są to produkty zaliczane do tzw. suplementów diety.,co oznacza , że mogą być bezpiecznie stosowane bez nadzoru lekarza ,w ilości podanej na etykiecie oraz zgodnie z zaleceniami .

 

Produkty CaliVita® International z polskiej oferty posiadają wymagane w Polsce stosowne zezwolenia: Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS ) - dotyczy suplementów diety oraz Państwowego Zakładu Higieny (PZH ) - kosmetyków.


Każda partia towaru otrzymuje orzeczenie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ( SANEPID ) o braku zastrzeżeń co do importowanych środków spożywczych.


Wszystkie dostępne w  Polsce preparaty CaliVita® mają zezwolenie na ich sprzedaż poza siecią aptek.

 

Obecnie GIS nie wydaje już decyzji zezwalających , jak to było wcześniej, mimo ,że nadal prowadzi prace związane z rejestracją produktów. Wyjątek od reguły stanowi tzw. „ nowa żywność „. .Firmy zgłaszające wprowadzenie nowego produktu na rynek otrzymują zezwolenie, lub GIS może wydać decyzję zakazującą wprowadzenie danego produktu na rynek.

 


Na wszystkich preparatach dostępnych w Polsce znajduje się etykieta zgodna z wymogami polskiego prawodawstwa oraz Unii Europejskiej , akceptowana przez Instytut Żywności i Żywienia ( IŻŻ ), zawierająca wszystkie wymagane informacje.

 


MIĘDZYNARODOWE ATESTY- co to jest GMP?

 


Pod międzynarodowym skrótem GMP ( Good Manufacturing Practice  )kryje się tzw, Dobra Praktyka Produkcyjna – gwarancja najwyższej jakości produktów.

GMP ma miejsce wtedy , gdy zapewniona jest stała i ścisła kontrola wszystkich elementów produkcji na wszystkich kolejnych etapach powstawania produktu.


Kupując suplement diety, chcemy mieć 100 % pewność bezpieczeństwa i jakości,  tego, że preparat posiada wszystkie podane na opakowaniu składniki oraz jest wolny od zanieczyszczeń .

Ma on przecież pomóc, a przede wszystkim nie może zaszkodzić!

 


Stąd też przy wytwarzaniu produktów spożywczych , czy leków, spełnianie wymogów GMP jest niezwykle ważne!

 


Końcowa jakość produktu jest wynikiem nie tylko jakości surowców, z jakich on powstaje , lecz determinują ją również takie czynniki jak: otoczenie zakładu produkcyjnego i stan budynków, bezwzględne przestrzeganie technologii produkcji,  higieny maszyn i urządzeń, dokładność procesów mycia i dezynfekcji, higiena personelu oraz nadzorowanie magazynowania i dystrybucji produktów.

 

GMP określa szczegółowo wymogi, jakie powinny być spełnione przez producenta w tym zakresie. Jeśli jeden z etapów produkcji np. magazynowanie surowców nie jest zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej, wówczas taki producent nie spełnia wszystkich niezbędnych warunków i traci certyfikat GMP.

 

Stąd też producenci dbają o to, aby wszystkie wykryte niedociągnięcia na którymkolwiek z etapów produkcji niezwłocznie usuwać i od razu tworzą zabezpieczenia na przyszłość.

 

GMP- to również zbiór dokumentów opisujących procedury i zabiegi na nią się składające. Prowadzenie produkcji ściśle według dokumentacji GMP daje producentom prawo do pozytywnej opinii FDA.


 

FDA (Food and Drug Administration )- czyli Agencja do spraw Żywności i Leków.

Jest w USA naczelną organizacją zajmującą się kontrolą środków spożywczych i leków. Organizacja ta uważana jest za najbardziej rygorystyczną na świecie instytucję kontrolującą i opiniującą  leki i żywność.


Stąd też wydanie przez nią pozytywnej opinii na temat danego produktu jest uznawane na całym świecie , jako wyznacznik jego jakości i potwierdzenie braku negatywnego wpływu zastosowanych w nim składników na zdrowie osoby go zażywającej.

 


Według FDA , suplement diety może zawierać takie substancje czynne , jak: witaminy, składniki mineralne, aminokwasy, zioła , lub inne surowce roślinne, oleje z ryb, enzymy.

Suplement powinien być wytworzony w postaci tabletek, pastylek, drażetek, kapsułek , lub w formie płynu.

Musi być oznakowany , jako „suplement diety" ii nie może być przedstawiany , jako żywność konwencjonalna.

 


Spełnienie wszystkich tych warunków dało podstawę Agencji ds. Żywności i Leków ( FDA ) do wydania pozytywnej opinii produktom firm 4 Life Products, Perfect Nutrition i CaliVita, oferowanym przez firmę dystrybucyjną CaliVita ® International.


[ do góry ]
SUPREMO - Strony Internetowe Copyright © 2006-2009 Preparaty Naturalne CaliVita Jolanta Kaczan. All rights reserved.

Strona ta jest prowadzona, zarządzana i stanowi własność Jolanty Kaczan, Niezależnego Dystrybutora produktów CaliVita® International. Wyżej wymieniony Niezależny Dystrybutor ponosi wyłączną odpowiedzialność za poszczególne treści, jak i całkowitą zawartość strony internetowej. CaliVita® International ani żaden z jej oddziałów działających w poszczególnych krajach nie ponoszą odpowiedzialności za taką witrynę. Produkty w ofercie CaliVita®, występujące na tej stronie internetowej, posiadają status suplementu diety, odnoszą się do nich odpowiednie oświadczenia zdrowotne i nie mogą mieć zastosowania oświadczenia medyczne. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej.